Rådgivning & viden

Solcelleanlæg

Det gælder om at dimensionere  solcelleanlægget, så overproduktionen til el-nettet bliver minimal. – Derfor kan der med fordel installeres et system med batterilager.

Solcelleanlæggets størrelse skal derfor nøje overvejes inden man tager den endelige beslutning, en beslutning vi meget gerne vil være behjælpelig med.

Der er forskel på om man ønsker et solcelleanlæg uden batterier eller med batterier.

Vælger man et solcelleanlæg uden batterier og har et egetforbrug i husstanden på 5.000 kWh/år, så vil vi som udgangspunkt anbefale et solcelleanlæg på ca. 3 kW.

Vælger man et solcelleanlæg med batterier og har et egetforbrug på 5.000 kWh/år, kan man med fordel vælge et solcelleanlæg på ca. 4 kW.

Vi vil meget gerne hjælpe med beregne os frem til den rigtige størrelse på dit/jeres kommende solcelleanlæg; Ved hjælp af vores PvSol beregner, her skal vi benytte jeres lastprofil som vi kan hente hos jeres Netselskab.

Ring endelig for at høre nærmere om denne beregning.

Som udgangspunkt er det mest solgte panel i Danmark de Monokrystallinske paneler. De udmærker sig ved at være sorte eller meget mørkeblå, og derfor vælges denne type da de er ”pænest” og passer ind i de fleste tagløsninger såsom Eternitplader, teglsten, Decra plader, Lindab plader, beton tagsten, tagpap tage med hældning etc.

 

Monokrystallinske paneler

De monokrystallinske paneler er en smule dyrere end de polykrystallinske paneler men betragtes som ”pænere” i danskernes øjne. De monokrystallinske paneler har en større effekt/panel end de polykrystallinske har.

 

Polykrystallinske paneler

De polykrystallinske paneler er blå og benyttes derfor for det meste på tagflader hvor panelerne ikke kan ses, på flade tage eller på tagflader man ikke umiddelbart ser på til dagligt. Vi benytter også meget de polykrystallinske paneler til jordmonterede anlæg og til store erhversanlæg.

Som udgangspunkt er de monokrystallinske og polykrystallinske paneler lige effektive.

Som udgangspunkt kan de fleste invertere i dag kobles til dit lokale netværk via routeren, så vil det være muligt at følge produktion på nettet.

De fleste leverandører har deres egne portaler på nettet man kan koble sin inverter op til, eller alternativt har de fleste leverandører også udviklet forskellige APP’s hvor man kan følge sit solcelleanlæg.

Som udgangspunkt siger vi at det ikke er atomvidenskab at montere et solcelleanlæg, så det er naturligvis noget man selv kan montere – specielt når vi taler om panelerne.

Vi har naturligvis montage vejledninger til alle vores montage systemer som vi meget gerne sender til dem der gerne vil montere panelerne selv

Når vi taler om den elektriske del af et solcelleanlæg, så kræver det at man er autoriseret elinstallatør for at kunne montere og tilslutte inverteren og evt. batterilager. Man kan godt selv hænge inverteren op der hvor man ønsker den skal hænge, men man må IKKE selv tilslutte inverteren i el-tavlen da det som sagt kræver en autorisation til dette arbejde. Det forholder sig også sådan at man afslutningsvis skal tilmelde solcelleanlægget til Netselskabet – dette gøres via et login på nettet som kun en autoriseret elektriker er i besiddelse af.

Alle kan som udgangspunkt montere et solcelleanlæg på deres hus, man skal dog lige være opmærksom på at man have et såkaldt Tilsagns ID inden man påbegynder montering af solcelleanlægget. Dette Tilsagns ID søger man hos Energistyrelsen der er udpeget til at stå for denne proces af Energiministeriet.

Vi er meget gerne behjælpelig med denne ansøgning da vi har gjort det rigtig mange gange, og derfor kender til hele forløbet.

Når man så har modtaget Tilsagn ID er kan vi gå i gang med montagen af solcelleanlægget.

PS: Det vil også være en god idé lige at forhøre på Teknisk Forvaltning (kommunen) om der skulle være problemer i at montere solcelleanlæg på dit hus. Der kan i enkelte lokalplaner være noteret noget om solcelleanlæg, som gør at man ikke må montere solcelleanlæg, det er dog sjældent vi er ude for det.

Vi er gerne behjælpelig med at forhøre Teknisk Forvaltning, og vi vil også gerne være behjælpelig med at lave en byggeansøgning hvis det skulle komme på tale.

Den forventede levetid på et solcelleanlæg er som udgangspunkt min. 30 år – gerne mere.

Her taler vi solcellepanelerne, og naturligvis kun de solcellepaneler der er produceret ved de største og mest seriøse producenter.

De fleste producenter af solcellepaneler garanterer at panelerne har en ydelsesprocent på min. 80% efter 25 år.

Når vi taler om inverteren så har den en forventet levetid på min. 15 år, dog gerne længere.

Man siger at der typisk skal investeres i 2 invertere i et solcelleanlægs levetid.

Når vi så taler om batterierne så svinger det meget afhængig af hvilken type batteri vi har at gøre med.

 • Gelbatterier/Blybatterier har typisk en levetid på 6-7 år.
 • Lithium Batterier har som udgangspunkt en levetid på min. 20 år, dog kan det variere fra producent til producent

Solcelleanlæg er stort set vedligeholdelsesfri. Inverteren må forventes udskiftet efter 12-15 år, og paneler med hældning >10 grader er selvrensende ved regn. Er panelerne monteret med en hældning <10 grader, vil det være en god idé at vaske panelerne 1-2 gange årligt, ved at bruge en autobørste og kold vand i slangen – ingen kemiske produkter overhovedet, det risikerer at skade panelernes overflade.

Det er naturligvis en god ide, at holde øje med at produktionen er optimal. Alle dele af solcelleanlægget kan nemt udskiftes og der er ikke én stor dyr del man kan risikere skal udskiftes.

For hybridanlæg skal man forvente at batterierne skal udskiftes, men det varierer fra type til type –

 • GEL batterierne typisk skiftes hvert 5-6 år.
 • Lithium batterier har en levetid på 18-20 år.

Det vil også være en god idé lige at forhøre på Teknisk Forvaltning (kommune) om der skulle være problemer i at montere solcelleanlæg på dit hus. Der kan i enkelte lokalplaner være noteret noget om solcelleanlæg, som gør at man ikke må montere solcelleanlæg, det er dog sjældent vi er ude for det.

Der kan også være noteret noget om fredning i lokalplanen, som gør at det kan vise sig at være problematisk at få godkendelse til montering af solcelleanlæg.

Vi er gerne behjælpelig med at forhøre Teknisk Forvaltning, og vi vil også gerne være behjælpelig med at lave en byggeansøgning hvis det skulle komme på tale.

Energiministeriet har valgt Energistyrelsen til at stå for administrationen af nyopførte solcelleanlæg i Danmark, det medfører så at det er Energistyrelsen der skal ansøges hos.

Ansøgningsblanketten skal i underskrevet stand sendes til Energistyrelsen via e-boks, da e-boks krypterer ansøgningsblanketten.

Hvis du vælger at købe solcelleanlægget gennem SolPlus A/S, er vi naturligvis behjælpelige med at ansøge Energistyrelsen – dette er inkluderet i pakkeprisen.

Efter noget ekspeditionstid hos Energistyrelsen fremsendes et såkaldt Tilsagns ID til din mailadresse.

Så snart du modtager Tilsagns ID må du påbegynde montering af solcelleanlægget.

Montagen samt den endelige ansøgning, skal være Energistyrelsen i hænde senest 2 år efter udstedelse af Tilsagns ID, ellers bortfalder Tilsagns ID’t.

Det er helt afhængig af hvor gammel din elmåler er.

Når man installerer et solcelleanlæg er det en nødvendighed at elmåleren kan måle strøm begge veje, både ind i huset når man køber strøm fra nettet, men også ud af huset når solcelleanlægget producerer mere strøm end der er forbrug i huset.

Så snart vores elektriker har monteret og installeret inverteren til din el-tavle, tilmelder vores elektriker solcelleanlægget til dit netselskab (det selskab der ejer forsyningskablerne til dit hus).

Netselskabet undersøger så om din el-tavle kan måle strømmen begge veje, kan den ikke det skriver netselskabet til dig at de kommer og udskifter elmåleren.

Der er nogle netselskaber der tager et gebyr for at udskifte elmåleren, det varierer meget fra kr. 800,00 – kr. 1.800,00. Denne udgift er en udgift du skal betale – og er ikke en del af købesummen på solcelleanlægget.

Der er faktisk ingen begrænsninger for hvor stort et solcelleanlæg du må montere på dit hus, dog anbefaler vi at man ikke monterer for et stort solcelleanlæg.

Størrelsen på solcelleanlægget skal dimensioneres ud fra dit årlige forbrug af kWh, således at der ikke vil være for mange kWh du sender ud på det offentlige net.

Når vi er i dialog med en kunde om størrelsen på et solcelleanlæg, udfører vi en beregning i vores PvSol program, hermed kan vi med rimelig sikkerhed beregne hvor stort et egetforbrug der vil være (hvor mange % man selv bruger af den producerede strøm fra solcelleanlægget).

I forbindelse med denne beregning skal vi benytte kundens lastprofil (forbrugsoverblik), som vi henter hos kundens elselskab.

Størrelsen på egetforbruget er afgørende for hvor stort et solcelleanlæg vi vil anbefale at købe, men det er naturligvis kunden der i sidste ende tager den endelige beslutning.

Et solcelleanlæg består af følgende komponenter:

 

 • Et antal solcellepaneler som typisk monteres på tagfladen i én eller flere rækker, som oftest med ”stående” paneler. Et standard panel har typisk følgende mål: Højde – ca. 165-170 cm. / Bredde: ca. 100 cm.
 • 1 stk. inverter (vekselretter) – nogle gange kan der være flere invertere til samme solcelleanlæg. Har man købt et Hybrid (batteri) solcelleanlæg, skal man bruge en Hybrid inverter, der kan håndtere at der også er koblet et batterilager til inverteren.
 • Montage system beregnet til montering på tagfladen eller til montering på jorden Hvis man køber et selvmontage solcelleanlæg har vi naturligvis montage vejledninger til alle vores montage systemer.
 • UV resistente solcelle kabler – vi benytter 4 mm2 eller 6 mm2 kabler afhængig af hvor lang afstand der er fra solcelle panelerne til inverter placeringen.

Der er ingen tvivl om, at den optimale placering af solcelle panelerne i forhold til solen er, at panelerne vender direkte mod syd. Jo mere 

Det er dog ikke altid muligt med denne placering, det afhænger naturligvis af hvordan tagfladerne på huset vender i forhold til syd.

Vi monterer dog også mange øst/vest vendte solcelleanlæg, her er fordelen at produktionen af strøm bliver fordelt mere jævnt ud over hele dagen, i stedet for hvis panelerne vender direkte mod syd, så er der en stor produktion af strøm midt på dagen.

Se skemaet nedenfor – her kan du se hvor stor forskellen på effekten fra et solcelleanlæg er her i Danmark afhængigt af både vinkel og hvilket verdenshjørne, som solcellerne peger imod.:

Sælg din overskydende el

Hvis dine solceller producerer mere strøm, end du kan nå at bruge, kan du sælge din overskydende el.

Efter ny lovgivning skal nye solcelleejere efter den 3. maj 2016 ansøge om at sælge overskudsproduktion på markedsvilkår. Markedsprisen er den pris, som handles på den nordiske elbørs Nord Pool.

For at kunne gøre det skal du som solcelleejer indgå en aftale med en godkendt balanceansvarlig aktør, som køber og sælger strøm på vegne af anlægsejere. Du skal selv sikre tilsagn fra en balanceansvarlig, før du påbegynder projektet.

Du finder en liste over balanceansvarlige på Energinet.dk – følg dette link.

Vi gør opmærksom på, at Bornholms Energi & Forsyning ikke kan tilbyde at være balanceansvarlig for nye mindre solcelleanlæg eller produktionsenheder på Bornholm. Der er for få solcelleanlæg på øen og derved er volumen for lille til at afdække risiko for ubalancer mellem forventet og reel produktion i driftsdøgnet.

Tarifering af el-kunder med solceller

Energitilsynet har bestemt, at netselskaber ikke længere må give rabat på nettariffen, fordi det betyder, at andre kunder skal betale for solcelleejernes brug af elnettet. Det er dermed ikke lovligt for netselskabet at give solcelleejere rabat og lade de andre elkunder betale.

Derfor er rabatten til solcelleejerne blevet udfaset, og pr. 1. april 2016 skal du som solcelleejer betale nettarif af bruttoforbruget i stedet for af nettoforbruget. Herudover indføres en rådighedsbetaling for brug af nettet.

Eternit plader – denne tagflade er meget velegnet til at montere solcelle paneler på. Vi benytter vores NovoTegra skinne system fastgjort med 200 mm. ansats skruer.

Beton tagsten – denne tagflade er også meget velegnet til at montere solcelle paneler på. Vi benytter vores ClickFit skinne system fastgjort med tagkroge der griber rundt om lægterne. Det er ikke altid nødvendigt at skære i tagstenen der ligger ovenpå tagkrogen, det afgøres under hver enkelt montage

Tegl sten – denne tagflade er også velegnet til at montere solcelle paneler på, dog er den en smule mere kompliceret end ved beton tagsten. Tegl er mere skrøbelige end beton, hvorfor tegl stenene ofte kan risikere at knække under montagen. Vi benytter vores ClickFit skinne system fastgjort med tagkroge der rundt om lægterne. Det er nødvendigt at skære på undersiden af alle de tegl der ligger overpå tagkrogene.

Decra ståltag – denne tagflade er også ok til at montere solcelle paneler på, dog skal man være yderst opmærksom på at man let kommer til at lave buler i decra pladerne, hvis man kommer til at stille føderne på toppen af bølgerne med hele ens vægt. Disse buler er ikke til at rette ud igen, men kan ikke ses hvis bulerne dækkes af solcelle panelerne. Decra taget bliver ikke utæt fordi der kommer buler i. Vi benytter vores NovoTegra skinne system fastgjort med 200 mm. ansats skruer, tætnet med Thexophalte, monteret på toppen af bølgerne.

Lindab ståltag – denne taglade kan sammenlignes med decra ståltag, også f.s.v. risikoen for buler, så vær meget omhyggelig under montagen. Vi benytter også her vores NovoTegra skinne system fastgjort med 200 mm. ansats skruer, monteret på toppen af bølgerne.

Tagpap tag (bitumen) – denne tagflade er også meget velegnet til at montere solcelle paneler på. Her skelner vi imellem fladt tag eller tag med hældning. Vi benytter følgende montage system afhænger af tagfladen.

 • Fladt tag – vi benytter vores Aerocompact Syd 5-15 grader med ballast, eller Aerocompact ØstVest 10 grader med ballast. Ønsker kunden at man ikke kan se panelerne fra gadeniveau benytter vi vores NovoTegra skinne system fastgjort med tagpap lasker. Disse fastbrændes ned på den bestående tagpap overflade.
 • Hældning 0-10 grader. Vi benytter vores NovoTegra skinne system fastgjort med tagpap lasker som ovenfor.
 • Hældning over 15 grader. Vi benytter vores NovoTegra skinne system fastgjort med TriTec kroge. ovenpå TriTec krogene monteres en tagpap lap, så taget ikke er utæt (der benyttes evt. Thexophalte i hullerne).

Solcelle panelerne skal altid placeres på et solrigt sted, således at de påvirkes så lidt som overhovedet muligt af en evt. skygge.

Når vi sammen med kunden vurderer hvor panelerne skal placeres, er vi meget opmærksom på skyggedannelse fra omkringstående træer eller skorstene, eller skygge fra andre bygninger eller tagflader, dette for at sikre at solcelleanlægget genererer så mange kWh som overhovedet muligt.

Jo mere direkte sol og dermed sollys, jo mere vil solcelleanlægget producere på et kalenderår, og det er jo det der er hensigten ved at købe og installere et solcelleanlæg.

Som udgangspunkt er der ikke noget teknisk i vejen med at placere solcelle panelerne i skygge, men det vil absolut være en MEGET DÅRLIG IDÉ.

Det er et lovkrav at der i forbindelse med ansøgning om byggetilladelse til opførelse af nybyggeri, er udarbejdet en energirammeberegning som sikrer, at byggeriets energiforbrug overholder kravene i bygningsreglementet.

Der er strammet voldsomt op på kravene til energiforbruget de seneste, dette medfører at det i mange tilfælde er nødvendigt med elproducerende anlæg (kan være et solcelleanlæg) for at kompensere for manglende overholdelse af energirammen.

Det er ofte i forbindelse med store glasfacader at der kan opstå problemer med at overholde energirammen, da der kræves forholdsmæssigt stort energiforbrug til at køle bygningen ned til den tilladte temperatur.

Derfor er vi meget ofte ude og montere et solcelleanlæg på 1-3 kW på nybyggede enfamilieshuse, inden der kan blive givet ok til indflytning.

Økonomi

Det er ikke helt så enkelt at give et entydigt svar på.

Man bør som minimum have et elforbrug på min. 4.000kWh/år, jo større forbrug man har jo mere idé er der med at investere i et solcelleanlæg med batterier.

Såfremt man vælger at investere i et solcelleanlæg med batterier er det vigtigt at man vælger den nyeste type Lithium Højvolts Batterier (HV). Her kan man aflade op til 95% af den ladede strøm, i modsætning til almindelige Lithium Batterier hvor man kun kan aflade max. 80% af den ladede strøm.

Gel/Bly batterier skal man helt afholde sig fra da det er en forældet teknologi, hvor vi anbefaler kun at aflade max. 50% af den ladede strøm, samtidig med at levetiden på denne type batterier kun er max. 6-7 år.

Der er naturligvis garanti på de forskellige komponenter der er en del af solcelleanlægget, her gælder købeloven naturligvis altid.

Det forholder sig faktisk sådan at der er udvidede garantier på komponenterne i forhold til købeloven.

De udvidede garantier er for flertallet af leverandører således:

 • Solcellepaneler – 25 års ydelsesgaranti, samt 10 års produktgaranti
 • Inverter – 5 års produktgaranti (kan som oftest forlænges til 10 år mod merbetaling)
 • Beslagsystem – 10 års produktgaranti

Lige siden salget af solcelleanlæg boomede i 2012, har staten periodevis givet tilskud i forbindelse med opførelse af solcelleanlæg både til private og erhverv.

Disse tilskudsordninger stoppede ultimo 2017 – og som det lyder lige nu fra politisk side er der ikke udsigt til at der igen kommer tilskud i forbindelse med solcelleanlæg.

Dette er faktisk gode nyheder, da det skyldes at prisen på et solcelleanlæg nu er kommet så langt ned i pris, at solcelleanlægget er økonomisk bæredygtig i sig – helt uden offentlige tilskud.

Der er nogle af vores ”konkolleger” i branchen der prøver at bilde kunderne ind at der er offentlige tilskudsordninger i kortere perioder, men det passer ganske enkelt ikke. Det forholder sig sådan at disse aktører der prøver at bilde kunden ind der er offentlige tilskudsordninger, blot har hævet prisen på solcelleanlæggene, for derefter at give en rabat de så bilder deres kunder ind er et tilskud fra staten.

I vores optik er dette en direkte vildledning af kunderne, og denne form for markedsføring burde indstilles.

I 2018 kan man fratrække montageudgifterne til montering af paneler og inverter/batterier som en del af håndværkerfradraget (servicefrag).

Denne mulighed vil også gælde for 2019, hvor der gives et fradrag på kr. 12.200 pr. myndig person over 18 år i husstanden.

 

SolPlus A/S har et samarbejde med SPARXPRES indgået en finansieringsaftale.

Denne finansieringsaftale giver mulighed for at kunne få finansieret op til 100.000 rentefrit, med en løbetid på max. 6 år.

Man kan via vores produkter på vores hjemmeside, se en beregning ud fra den angivet pris.

I mange tilfælde udlignes ydelsen på lånet med den besparelse man opnår på sin elregning hvis man etablerer et solcelleanlæg.  

Som udgangspunkt må svaret være – ja naturligvis, men der er naturligvis ingen garantier for at man kan få mere for huset når det skal sælges, bare fordi der er monteret et solcelleanlæg.

Det vil altid afhænge af den givne situation, og naturligvis også beliggenheden for det hus man står og skal sælge – vi ved jo alle at det vigtigste ved et hus er – beliggende/beliggenhed og beliggenhed.

 

Vi anbefaler, at du melder dit nye solcelleanlæg til dit forsikringsselskab.

Herefter afgør forsikringsselskabet, hvilken betydning anlægget får for dine forsikringsvilkår. Det er meget forskelligt fra selskab til selskab hvordan de ser på et solcelle anlæg, i nogle tilfælde vil der komme en mindre regulering i den årlige præmie, hos andre forsikringsselskaber noterer de blot at der er et solcelleanlæg uden at der bliver reguleret i præmien.

Det er helt afhængig af hvor gammel din elmåler er.

Når man installerer et solcelleanlæg er det en nødvendighed at elmåleren kan måle strøm begge veje, både ind i huset når man køber strøm fra nettet, men også ud af huset når solcelleanlægget producerer mere strøm end der er forbrug i huset.

Så snart vores elektriker har monteret og installeret inverteren til din el-tavle, tilmelder vores elektriker solcelleanlægget til dit netselskab (det selskab der ejer forsyningskablerne til dit hus).

Netselskabet undersøger så om din el-tavle kan måle strømmen begge veje, kan den ikke det skriver netselskabet til dig at de kommer og udskifter elmåleren.

Der er nogle netselskaber der tager et gebyr for at udskifte elmåleren, det varierer meget fra kr. 800,00 – kr. 1.800,00. Denne udgift er en udgift du skal betale – og er ikke en del af købesummen på solcelleanlægget.

I 2018 kan man fratrække montageudgifterne til montering af paneler og inverter/batterier som en del af håndværkerfradraget (servicefradrag). Denne mulighed vil også gælde for 2019, hvor der gives et fradrag på kr. 12.200 pr. myndig person over 18 år i husstanden – følg evt. dette link til SKAT’s hjemmeside om håndværkerfraget.

Når du modtager dit GSRN nummer vil du modtage en mail fra Solplus A/S, hvor i du vil blive guidet i hvad du aktivt skal gøre for at få mulighed for at sælge din strøm. 

Med dit GSRN nummer kan du tilmelde din en balanceansvarlig, som du kan sælge din overskudsstrøm til.  Der er i dag 3 aktører man kan vælge imellem: 

Vindstød

NettoPower

Jysk Energi

Det er op til dig som forbruger at vælge hvilken aktør der passer dig bedst.

Når du har tilmeldt dig en balanceansvarlig kan du nu sælge din overskydende strøm til en varierende dagspris.

Vi anbefaler altid at man gør sit forsikringsselskab opmærksom på at man har monteret et solcelleanlæg på taget af huset.

I tilfælde af at huset brænder ned eller der opstår stormskader på solcelleanlægget, vil forsikringen kun dække skaderne på solcelleanlægget såfremt dette er noteret i policen. Enkelte gange kan dog man være heldig at forsikringen dækker selvom man ikke har orienteret om solcelleanlægget, men det er for risikabelt at satse på.

Så vi anbefaler altid at man lige skriver til sit forsikringsselskab at man har monteret et solcelleanlæg.

Hos nogle forsikringsselskaber vil der bliver reguleret i præmien når man har monteret et solcelleanlæg på sit hus, hos andre forsikringsselskaber forbliver præmien uændret.

Det er et lovkrav at der i forbindelse med ansøgning om byggetilladelse til opførelse af nybyggeri, er udarbejdet en energirammeberegning som sikrer, at byggeriets energiforbrug overholder kravene i bygningsreglementet.

Der er strammet voldsomt op på kravene til energiforbruget de seneste, dette medfører at det i mange tilfælde er nødvendigt med elproducerende anlæg (kan være et solcelleanlæg) for at kompensere for manglende overholdelse af energirammen.

Det er ofte i forbindelse med store glasfacader at der kan opstå problemer med at overholde energirammen, da der kræves forholdsmæssigt stort energiforbrug til at køle bygningen ned til den tilladte temperatur.

Derfor er vi meget ofte ude og montere et solcelleanlæg på 1-3 kW på nybyggede enfamilieshuse, inden der kan blive givet ok til indflytning.

PvSol er navnet på et beregningsprogram som vi benytter når vi skal beregne hvor mange kWh et aktuelt solcelleanlæg forventes at kunne producere på et kalenderår.

PvSol programmet er udstyret med historiske data 20 år tilbage. Her har man målt solens/lysets styrke – time for time – på udvalgte steder i bl.a. Danmark, således at man f.eks. d. 20. januar, i tidsrummet kl. 13.00-14.00, har 20 målinger (een for hvert af de seneste 20 år). Herefter beregner PvSol programmet så et vægtet gennemsnit for lige netop dette tidsrum. PvSol programmet har således rimeligt præcise data – time for time – hele året, og disse data benyttes når der skal beregnes hvor meget et solcelleanlæg kan forventes at producere et givent sted i Danmark.

Der er også i beregningerne taget hensyn til hvordan solcelle panelerne er placeret i forhold til Syd, samtidig med der er taget hensyn til hvilken hældning solcelle panelerne er placeret i (tagfladens hældning). Den optimale hældning ligger på ca. 35 grader, og jo mere panelerne vender mod Syd jo større produktion vil man opnå.

I skemaet nedenfor kan man se hvordan solcelle panelerne skal vende for at man opnår den bedste produktion af kWh:

Fik du ikke svar på dit spørgsmål?

Vi har med 10 års erfaring, en stor viden omkring solceller. Vi bestræber os derfor på at hjælpe dig så godt på vej. 

Vi bestræber os derfor på at svare på din henvendelse inden for 24 timer.

 

1
Tilbud og Projektering
2
Ansøgningsproces
3
Montering
4
Service

Kontakt os