Reklamationsret:

Som kunde/forbruger har du 2 års reklamationsret, dette gælder kun nye varer – vi henviser til købeloven gældende for køb af nye varer.

På udvalgte varer yder producenten en længere reklamationsperiode end de 2 år – dette vil fremgå af det gældende datablad på varen eller fremgå af fakturaen.

For disse produkter formidler vi evt. reklamationssager de første 2 år. Hvis du herefter ønsker at udnytte den forlængede periode, skal du som udgangspunkt selv tage kontakt til producenten eller betale os for håndteringen.

Datablade på alle vores produkter forefindes på vores hjemmeside og kan udskrives direkte fra vores hjemmeside.

Fejl eller mangler der kan tænkes at være dækket af reklamationsretten skal snarest meddeles SolPlus A/S, medfølgende nødvendig dokumentation såsom billeddokumentation eller udtalelse fra elektriker.

Det er et ufravigeligt krav at fejlen/manglen ikke skyldes forkert anvendelse/installation, er dette ikke overholdt betragtes reklamation som værende ikke berettiget.

 

Fragt/levering:

Alle vores priser er som udgangspunkt AB Lager, med mindre vi skal montere solcelleanlægget, eller andet er aftalt.

Aftales det at vi leverer varen uden at kunden skal betale for fragten, vil dette fremgå af tilbuddet der sendes til kunden til endelig godkendelse.

 

Priser:

Alle priser på vores hjemmeside er anvist i DKK og inkl. 25% moms.

Til vores erhvervskunder vil der blive fremsendt skriftligt tilbud hvoraf det fremgår om det er ekskl. eller inkl. moms.

 

 

Garantier:

Der er alene tale om produktgaranti på alle de varer vi forhandler.

Således forstået, at hvis der opstår fejl eller mangler på et af de produkter der er købt hos os, skal køber selv sørge for at levere produktet på vores adresse, derefter sørger vi for det videre forløb i samarbejde med vores leverandører.

Godkendes en reklamation vil fejlen blive udbedret eller der udleveres en ny tilsvarende varer som kan afhentes på vores adresse. Vi kan også aftale at sende varen til kunden mod betaling fra kunden.

Det betyder med andre ord – evt. udgifter til diverse håndværkere i forbindelse med nedtagning/udskiftning/montering af den defekte varer dækkes ikke af SolPlus A/S.

Evt. fragtomkostninger til SolPlus A/S og retur til kunden dækkes heller ikke.

 

 

 

 

 

 

Betalings betingelser:

 

  • Køb af solcelleanlæg som selvmontage – vi sender anlægget til kunden:

Der opkræves 100% betaling inden vi afsender ordren

 

  • Accept af ordre hvor SolPlus A/S skal ansøge om Tilsagns ID hos Energistyrelsen:

Der opkræves 10% betaling inden vi afsender ansøgning til EnergistyrelsenDK

 

  • Køb af solcelleanlæg som selvmontage – kunden afhenter på vores adresse:

Der opkræves 100% betaling inden udlevering fra vores lager.

Har vi ansøgt EnergistyrelsenDK opkræves de resterende 90% inden udlevering fra vores lager.

 

  • Køb af solcelleanlæg hvor SolPlus A/S skal montere solcelleanlægget:

Der opkræves 45% betaling inden vi påbegynder montering af solcelleanlægget.

Den resterende 45% betaling opkræves når vi har færdig monteret solcelleanlægget.

 

SOLPLUS A/S FORBEHOLDER SIG DEN FULDE EJENDOMSRET INDTIL DEN FULDE KØBESUM FOR VAREN ER INDBETALT PÅ VORES KONTO I MIDDELFART SPAREKASSE.

 

Betalings oplysninger:

SolPlus A/S er kunde hos Middelfart Sparekasse hvortil betaling skal finde sted ved overførsel til vores konto:

 

Reg. nr.         : 0755

Konto nr.       : 3230930030

 

Faktura nr. eller kunde nr. bedes venligst noteret i reference feltet.

 

Opbevaring af personlige data (EU Dataforordningsloven GDPR):

SolPlus A/S behandler og opbevarer vores kunders samt medarbejderes personfølsomme oplysninger i henhold til dataforordningsloven GDPR som er implementeret i vores datapolitik.

 

Når vi indgår i salg til en kunde, og kunden accepterer vores handelsbetingelser er kunden indforstået med vores registreringer.

 

Det er kun udvalgte relevante medarbejdere hos SolPlus A/S der har adgang til de personfølsomme oplysninger, og naturligvis kun i det omfang der er nødvendig for at kunne løse de relevante arbejdsopgaver.

 

Vi opbevarer de personfølsomme oplysninger for at kunne yde support samt garanti på vores produkter.

Vi opbevarer de personfølsomme oplysninger som min. garantiperioden ud, men også i en længere periode hvis vi vurderer at det vil gøre os i stand til at yde den optimale service og support.

Derudover overholder vi også anden lovgivning omkring opbevaringskrav f.eks. i regnskabsloven.

 

Du kan naturligvis til enhver tid få slettet dine personfølsomme oplysninger hvis du ønsker dette. Dog skal du være opmærksom på at det vil reducere vores muligheder for at yde den optimale service og support.

Du kan tidligst få slettet data vedrørende køb efter det femte år, da det ellers vil konflikte med bl.a. regnskabsloven.

Såfremt du ønsker vi skal slette dine personfølsomme oplysninger skal du blot sende en mail til [email protected] med information om hvilke oplysninger samt data du ønsker vi skal slette i vores system.